Vandkvalitet

Lukket sandfilter system

RÅVAND

Om vort vand kan oplyses:

 • at vandet der indvindes findes for en stor dels vedkommende under Nørhalne By. Det betyder at vi hver især har et ansvar og forpligtelse, når der bruges kunstgødning og ukrudtsmidler.  
 • at vandet gennemgår en filtrering i lukket filtersystem inden det sendes ud til forbrugerne, 
 • at der under vandværksbygningen er en rentvandstank, som indeholder 93 m3 vand.  
 • at der pumpes gennemsnitligt 240 m3 ud til forbrugerne i døgnet.

DRIKKEVAND

Om vort drikkevand kan oplyses

 • at der løbende tages prøver af såvel råvand som drikkevand efter et nøje planlagt analyseprogram i samarbejde med Jammerbugt Kommune og godkendt analyselaboratorium,
 • at vandprøverne udtages enten direkte på  vandværket eller hos en forbruger,
 • at analyseresultateterne fremsendes til Jammerbugt Kommune
 • at vandets hårdhedsgrad odH ligger stabilt på 17-19 – og dette svarer til hårdt vand
 • at alle prøveparametre kan ses på
 • http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=70297

Perlende frisk vand fra hanen, iltet fint

KALK I VANDET

 • Der er helt naturligt at der er kalk i vandet fra et vandværk
 • Der er både fordele og ulemper ved kalk
 • De typiske gener folk oplever ved kalk er at den sætter sig I kedler, vandhaner, på fliser og varmelegemer, og at hårde hvide varer kan have et større energi og sæbeforbrug.
 • Normaltvis kan man ikke se kalken i vandet. På billedet ved siden af er et glas vist med hvidligt vand, den hvidlige farve skyldes luft i vandet og forsvinder, nedefra, efter kort tid. Hvis vandet vedbliver med at være hvidt I dagevis, så tag kontakt til vandværket.
 • Fjernelse af mineraler som kalk fra vandværksvand er en kompliceret problemstilling. Der finds teknologier til at fjerne kalk fra vandet, men typisk fjerner man også mineraler, som man efterfølgende bliver nødt til at tilsætte igen. Helt kalkfrit vand er stærk korrosivt og ødelægger metalbaserede vandrør. Fraværet af f.eks. magnesium kan måske øge risikoen for hjerte-kar-sygdomme.


Det er ikke trivielt at indsætte et blødgøringssystem på et vandværk som f.eks. Nørhalne Vandværk. Der skal tages højde for hvordan de andre dele af vandværket påvirkes. Kalkindhold har f.eks. en stor betydning i de sandfiltre som råvandet renses i. Og selvfølgelige er der også et økonomisk aspekt at tage højde for, både inversteringsmæssigt og driftmæssigt.


Der bliver lavet spændende forsøg rundt omkring I Danmark med blødgøring og fjernelse af kalk på vandværker. Dem følger vi lidt med i fra sidelinjen :