Nørhalne Vandværk A.m.b.a.


CVR-NR. 3297 3086 


Bakmøllevej 2, Nørhalne, 9430 Vadum


Telefon : 24 67 67 49


E-mail : formand@norhalnevand.dk

Om vandværket


Vandværket blev etableret i 1933 på den plads på Bakmøllevej 2, hvor det stadig ligger.


Vandværket har lige siden forsynet Nørhalne By og Omegn med drikkevand, som udvindes fra to boringer, der er beliggende på og ved Bakmøllevej.


Der indvindes og distribueres ca. 90.000 m3 vand om året til værkets godt 600 forbrugere.


Kapaciteten er betydelig større, idet der i slutningen af 1980’erne blev pumpet over 145.000 mud til de dengang færre forbrugere.


Vandværket er løbende renoveret og ombygget, så det i dag fremstår som et godt vedligeholdt og driftsikkert vandværk.

Installationer

Kompressor til iltning af råvand fra vandværkets boringer

Styre- of forsyningstavle der sikrer vandværkets stabile drift 

Kontor og mødelokale til bestyrelsen og samarbejdspartnere

Bestyrelsen

Vandværkets vedtægter

Selskabets vedtægter er fremlagt på generalforsamlingen den 18. maj 2010, og vedtaget på ekstra­ordinær generalforsamling den 20. maj 2010.  

De træder i kraft den 1. april 2010.