Nyheder

04-04-2024 Kortvarig vandafbrydelse 

I forbindelse med etablering af den nye ringforbindelse mellem Gustav Zimmersvej og Vadumvej er der behov for en kortvarig vandafbrydelse, se nedenstående:


Fredag den 5 april 09:00-12:00:

Vandafbrydelse på  Gustav Zimmersvej, Støberivej og fra Vadumvej nr. 50 og hen til nr. 86.


03-04-2024 Kortvarig vandafbrydelse

I forbindelse med etablering af den nye ringforbindelse mellem Gustav Zimmersvej og Vadumvej er der behov for en kortvarig vandafbrydelse, se nedenstående:


Torsdag den 4 april 09:00-12:00:

Vandafbrydelse på Nicolajs Have19-03-2024 Ny ringforbindelse på Sulstedvej

Nørhalne Vandværk etablerer i øjeblikket en ny ringforbindelse mellem Gustav Zimmersvej og Vadumvej.


Ringforbindelsen etableres for at kunne forsyne den fremtidige byggemodning syd for Nicolajs Have. Vi forventer at arbejdet pågår indtil ugen efter påske, hvor der vil være en kort vandafbrydelse i området - mere info følger.


Arbejdet udføres af Nørhalne VVS med Flemming Larsen-Ledet som graveentreprenør.
17-01-24 Generalforsamling Nørhalne Vandværk 2024

Den årlige generalforsamling i Nørhalne Vandværk


Regnskabet fra 2023 fremlægges til godkendelse, bestyrelsen fortæller om året der gik, med større uplanlagt vedligehold på værket, udbygning af ledningsnettet i byen og planerne for 2024.


Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1 suppleant:

-Søren Juhl Andreasen (Formand og Kasserer) - Gustav Zimmersvej

-Kasper Bach Johansen (Næstformand) - Gustav Zimmersvej

-Thomas Remmer Thomsen (Sekretær) - Kornblomstvej

-Jakob Elkjær (Bestyrelsesmedlem) -Bygaden

-René Nielsen (Bestyrelsesmedlem) -Engvej

-Stig Leerbeck (Suppleant) 


Vi ser frem til fint fremmøde d. 5. Februar kl. 19.30 i Borgerforeningens lokaler på 1.sal i Nørhalne Forsamlingshus.


Forslag kan sendes til formand@norhalnevand.dk


27-10-23 Mindre lækage opdaget på Bøgevej/Glentevej

17.00

Der er konstateret noget der ligner en mindre lækage på hovedledingen ved Bøgevej. Der er bestilt gravemaskiner til mandag morgen. Vi forventer at der skal lukkes helt for vandet mens gravearbejdet pågår i tidsrummet ~07.00-10.00. 


16-10-23 Nørhalne Vandværk i drift igen efter store reperationer

Kl. 14.00

Vandprøverne ser fine ud og der er meldt videre til kommunen at Nørhalne Vandværk genoptager normal drift med frisk drikkevand fra egne boringer.


10-10-23 Reperationer er færdige , afventer svar på vandprøver

kl. 20.00

Reparationerne, samt de nødvendige ombygninger på Nørhalne Vandværk er færdige. Før vi må have lov til at sende vand fra egne boringer ud til forbrugerne tilsluttet vandværkets ledningsnet, skal der foreligge nogle vandprøver der gentagne gange viser at vandkvaliteten ligger indenfor de fastlagte grænseværdier for rent drikkevand.


De kan være lidt tricky når tingene har ligget stille i et stykke tid. Men de sidste prøver ser fine ud. Vi mangler svar fra et enkelt prøvesæt mere der skal vise et fint resultat. Og herefter beder vi kommunen om tilladelse til at åbne for hanerne igen.


I forbindelse med omskiftningen kan der være lidt ændringer i trykket mens tingene bliver justeret ind.27-09-23 God fart på reperation på vandværket

Kl. 19.00

Nu begynder det snart at ligne noget med hensyn til at komme tilbage til normaldrift. Der har været et par komponenter der var lidt leveringstid på som har forsinket tingene lidt. Og vi har besluttet at udskifte et par sensorer i brøndene der ikke virkede helt efter hensigten efter den nye styring er blev implementeret sidste år.


Vi håber at være køreklar i næste uge engang, hvis ellers værdierne i de vandmålinger der bliver lavet er indenfor normerne for rent drikkevand.


Vi informerer når vi er i normaldrift igen med vand fra egne boringer.


26-08-23 Gammel rentvandstank tages ud af drift

Kl. 11.30

Det lysner lidt med hensyn til at få genetableret normalt vandtryk i Nørhalne Vandværks ledningsnet. Status indtil videre er, at det er vurderet, at der skal foretages et par indgreb nede på vandværket.


Kort fortalt ligger der to rentvandstanke under Nørhalne Vandværk, hvorfra vandet pumpes ud til byen; en gammel og en ny. Den gamle bliver nu taget ud af drift, og den nye skal have lavet et par reparationer.


Der indhentes pt. de sidste tilbud på de enkelte dele af arbejdet, og vi kan forhåbentligt få skudt gang i projeketet i løbet af næste uge.


I skrivende stund vurderes det, at der vil gå yderligere 2-3 uger før afgangstrykket på værket står på de cirka 3.8-3.9 bar som det plejer at være. 


15-08-23 Yderligere nedetid på Nørhalne Vandværk

Kl. 19.30

Nørhalne Vandværk arbejder i denne uge videre med en nærmere inspektion af dele af vandværkets anlæg.


Bestyrelsen forventer ikke at vedligehold kan afsluttes i denne uge.


Det er forventeligt at der ved flere forbrugere kan være lavere vandtryk end normalt.


Så snart der er lidt nyheder eller ændringer i situationen vil det blive opdateret på denne side.


07-08-23 Fortsat vedligehold på Nørhalne Vandværk

Kl. 09.00

Nørhalne Vandværks hovedledningsnet bliver fortsat forsynet fra Vadum i disse dage, da der er behov for lidt mere vedligehold end først planlagt.


Trykstyring i den type drift er lidt anerledes end det plejer at være, det betyder at vandtrykket kan variere lidt mere end normalt, og bl.a. være lidt lavere end man er vant til.


Vi arbejder på hurtigst muligt at vende tilbage til normaltilstand.


03-08-23 Vedligehold på Nørhalne Vandværk

Kl. 12.00

Der bliver arbejdet med vedligehold på Nørhalne Vandværk i dag. Det vil sige der kan forekomme lidt svingende vandtryk. 01-06-23 Urent vand og rustpartikler

Der er et par forbrugere der har henvendt sig omkring urent vand og rust partikler i vandet.


Vi formoder det har noget at gøre med gravearbejdet på Vadumvej , når der bliver rodet i jorden iforbindelse med gennempresninger og nedgravning af kabler tæt ved vandværkets ledningsføringer kan der formentlig ryste sig belægninger løs fra indersiden af rørene.10-02-23 - Generalforsamling 2023

Igår blev den årlige generalforsamling i Nørhalne Vandværk afholdt.22-11-22 - Ingen vand i hanen


Kl 15:30 løb rentvandstanken tør for vand, og der var derfor ingen vand i hanerne i Nørhalne. En sensorfejl og lidt knas med den nye styring er årsag til problemet. Begge boringer er nu sat igang for at fylde tanken op igen og vi regner med at der hurtigt er vand i hanerne igen.
03-02-22 - Generalforsamling 2022


Årlig generalforsamling i Nørhalne Vandværk


Regnskabet fra 2021 fremlægges til godkendelse, bestyrelsen fortæller om året der gik og planerne for 2022. Der er valg til bestyrelsen.


Vi ser frem til fint fremmøde d. 3. Februar kl. 19.30 i Borgerforeningens lokaler på 1.sal i Nørhalne Forsamlingshus.18-01-22 - Brud på Østmarken iforbindelse med gravearbejde

Manglende vandtryk pga. graveskade. Fejludbedret midlertidigt udbedret så folk kan komme videre med morgenkaffen. Endelig reparation foretages når vandbehovet er lavere. 12-01-22 - Planlagt strømafbrydelse iforbindelse med installation ny styring

I forbindelse med etablering af den nye vandværksboring opgraderes og fremtidssikres styringen på værket. Afbrydelsen er planlagt til at vare fra 0.5-1.5 time i tidsrummet 09.00 - 12.0009-01-22 - Ny hjemmeside

Vandværkets bestyrelse har besluttet det var på tide med skift af hjemmeside hostingtjeneste; derfor det nye layout. Hvis der er noget der ikke helt virker, så smid lige en besked til formand@norhalnevand.dk


11-12-21 - Manglende vandtryk , problem ved skylning af ny rørstrækning


Problemer med at opretholde tryk nok på hovedledningsnettet fra morgenstuden. Problemet er afhjulpet efter et par timer og skyldes uforudset hændelse iforbindelse med skyldning af forstærkning af hovedledningsnettet vest for Nørhalne.


27-10-21 Kort afbrydelse


Kort afbrydelse af værket idag mellem 12 og 13. Der bliver lavet noget ny tilkobling. Vi regner med at det tager 5 minutter.


24-08-21 Ny vandværksboring etableret på Skaggaardsvej


Nørhalne Vandværk indhenter iøjeblikket vand fra kun een vandboring der ligger ved siden af værket på Bakmøllevej 2.


For at øge forsyningssikkerheden er et ny boringsområde godkendt på Skaggaardsvej hvor der er indhentet indvindingstiladelse.


De første vandprøver og målinger har vist en boring med rigtig gode egenskaber og høj vandkvalitet. For en enkelt parameter er der målt en forhøjet værdi, det drejer sig om NVOC (ikke voltaile organiske komponenter) , dvs. små mængder organisk materiale, sandsynligvis pga. beliggenheden i nærheden af Store Vildmose.


Der er indhentet dispensation fra kommunen til brug af vandet og igangsat en skærpet kontrol af vandkvaliteten når engang boring kan tages ibrug, samt afdækning af filtermetoder eller iblanding af vand andetstedsfra.


Til højre kan ses en kurve der viser historikken for måling af NVOC i vandværkets andre vandprøver, de sidste par punkter er fra den ny boring.


Link til dispensationsskrivelse fra Jammerbugt Kommune


07-07-21 Brud på Vestmarken


Kl. 12.00 - Der er konstateret et brud på Vestmarken + Bøgevej/Vadumvej. Der er folk igang med at udbedre problemet.


07-07-21 Midlertidig lukning af vandforsyning


Iforbindelse med arbejde på vandledningsnettet ved Vadumvej, lukkes der midliertidigt for vandet i byen.


Vi genetablerer forsyningen hurtigst muligt.


Arbejdet er afsluttet kl. ca. 11.30


22-06-2021 Generalforsamling 2021 d. 6. Juli 2021


Generalforsamling i Nørhalne Vandværk


Endelig kan vi samles igen og få afrundet regnskabet fra 2020


Vel mødt d. 6. Juli kl. 19.00 i Borgerforeningens lokaler på 1.sal i Nørhalne Forsamlingshus

30-04-2021 - Rørbrud på Paralellvej


Kl. ~7 har der været brud på en vandledning på Paralellvej.


Skaden udbedret efter et par timers arbejde.


02-12-2020 - Rørbrud


Kl. ca. 10-11 har der været en time med meget højt flow på vandværket. En del beboere har været uden vand.


Der var tale om et rørbrud. Vandværket blev lukket for at skaden kunne udbedres


Kl. 12.00 - Vandtryk tilbage på stabilt normalt niveau


16-11-2020 - Justering på værket


Kl. 14.25 - Det målte vandtryk på værket ser ret lavt ud. En del har rapporterer at der mangler vand i hanerne.


Der er var tale om en mindre justering på vandværket.


Kl. 14.40 - Vandtryk tilbage på stabilt normalt niveau


12-06-2020 - Normal drift igen


kl. 15:30 - Så er vandværket tilbage i drift. Trykket ser normalt ud.


Der mangler stadig et par detaljer at blive færdiggjort, men det regner vi med kan håndteres mens tingene er i drift.


09-06-2020 - Ustabil drift pga. vedligehold


kl. 06.00 - Trykket har været stabilt henover natten, men indfinder sig på et noget lavere tryk når forbruget stiger.


Det lader til at der i spidsbelastningsperioder kommer til at være noget lavere vandtryk end normalt.


Der vil være lidt lavere vandtryk i ledningsnettet mens vedlighold på værket pågår. 


08-06-2020 - Vand fra nødforsyning


Mandag d. 8. Juni er der blevet slukket for pumperne på vandværket, og åbnet for nødforsyningsledningen fra Vadum vandværk.


Vi skal have lavet noget arbejdet på et af vandreservoirerne under vandværket og tester i den forbindelse også forsyningen fra Vadum første gang.


Update kl. 19.00 - Trykket er ret lavt stadig. Der er en del landbrug koblet til som kan have store tanke der bliver fyldt op, f.eks. hvis der lige er blevet malket. Det kan være dem der holder trykket nede.


Update kl. 20.00 - Nu er trykket steget lidt mere, men der er stadig et stykke op til omkring 3.5 bar


Update kl. 21.00 - Så har vi været på lidt over 2 bar indenfor den sidste time, dog med et lille drop her inden kl. 21.


Update kl. 22.00 - Det ser ud til at vi er ved at være oppe på fuldt diftstryk om en times tid.


Sidste update 00.00 - Tilbage til normalt driftstryk


19-05-2019 - Rørbrud


Mandag d. 19. Om eftermiddagen har der været brud på en rørledning I forbindelse med entreprenørarbejde og opgravning af vejen.


Nørhalne VVS har assisteret entrprenøren med at få repareret det ødelagte rør. Ved rørbrud, og generelt ved gravearbejder hvor rør påvirkes, kan der opleves problemer med vandkvaliteten. Der kan være brug for at enkelte forbrugere skal gennemskylle husstandens forskellige vandhaner og eventuelt rense luftblandere på vandhaner, filtre mm. Hvis vandkvaliteten ikke forbedres, så tag kontakt til Nørhalne Vandværk.


10-05-2019 - Skylning af ledningsnettet


Fra fredag den 10. maj til mandag den 13. maj

Der kan forekomme misfarvning af vandet grundet vi laver en skylning af ledningsnettet. Lad vandet løbe indtil det er klart.


Foråret 2019 - Ny tilslutning til Vadum vandværk


Der er nu lavet en fysisk vandtilslutning mellem Nørhalne vandværk og Vadum vandværk, hvilket betyder at det i tilfælde af fejl på ledningsnettet, i boringer eller på vandværket, stadig er muligt at få leveret vand midlertidigt fra Vadum til Nørhalne og omvendt. Vandet der løber mellem de to vandværksnet monitoreres og afregnes separat mellem vandværkerne. Denne tilslutning giver en god redudans og fremtidssikring af begge vandværker.


201? Forbrugeres vandmålere udskiftet


Udskiftningen af de gamle vandmålere er afsluttet, og de nye vandmålere skal bestå deres første prøve her pr. 1. oktober 201?, hvor der foretages en automatisk aflæsning af målerne.


Vandmåleren tilhører Vandværket og udgifter til normal vedligeholdelse, reparation og udskiftning af vandmåleren afholdes af vandværket. 

De nye vandmålere er af typen "Multical 21" fra Kamstrup har indbygget trådløs datakommunikation, hvorved aflæsningsdata udveksles direkte fra vandmåleren til et afregningsprogram.

Det skulle således være slut med at foretage manuel aflæsning af vandmåleren.